NOUTATI
Conferinţă internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinand gr
[ 22 Mai, 2012 - 23 Mai, 2012 ]


Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi partenerii Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) au plăcerea de a vă invita marţi, 22 mai 2012 şi miercuri, 23 mai 2012, între orele 10.00 - 17.00 la Hotel NOVOTEL (Calea Victoriei nr. 37B), la conferinţa internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”.

Experienţa acumulată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în 10 ani de vizitare a locurilor privative de libertate din domeniile social şi sănătate şi cei 3 ani de la crearea a şase centre locale antidiscriminare a condus spre ideea că este important ca toţi actorii sociali să depună eforturi pentru apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Un prim efort constă în punerea în funcţiune de o manieră independentă a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Locurile de Detenţie (MNP - prevăzut de Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante). MNP funcţionează în mai multe ţări din Europa prin colaborarea dintre Avocatul Poporului şi societatea civilă. La 7 mai 2012 România ar fi trebuit să aibă un MNP.
Comunicat incheierea proiectului
[ 31 Mai, 2012 ]

În perioada septembrie 2009 – mai 2012, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de beneficiar şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) din Italia în calitate de parteneri au implentat  proiectul „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, POSDRU/71/6.3/S/34213.
 
Parteneri


Prin proiectul "Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate" dorim să promovăm şi să dezvoltăm principiile egalităţii de şanse şi de gen în societatea românească, să creştem protecţia indivizilor în faţa discriminării şi să sprijinim incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, prin crearea unei baze instituţionale multiregionale.

Urmărim, de asemenea, obţinerea de impact maxim pe piaţă muncii, unde discriminarea este evidentă şi dăunează şanselor persoanelor de a avea succes în societate şi o protecţie extinsă împotrivă discriminărilor pe criteriu etnic.

Diverse studii naţionale relevă faptul că, în privinţă ofertelor de muncă, circa 26.16% conţin discriminări pe criterii de gen, 13.45% impun limite de vârstă, 34.33% solicită experienţă prealabilă a candidatului, chiar dacă aceasta nu e necesară. 10% din populaţie afirmă că a fost hârţuită sexual, în special la locul de muncă, 13% spune că în România nu ar trebui să locuiască romi şi doar 11% acceptă un coleg de serviciu rom. În ceea ce priveşte persoanele cu dizabilităţi, acestea se află într-o situaţie dificilă din cauza legislaţiei existente şi practicii angajatorilor. În România, se practică încă marginalizarea şi/sau concedierea persoanelor cu HIV, deşi legea o interzice.


Scop

Ne propunem să îmbunătăţim accesul egal pe piaţa muncii a femeilor şi persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, prin creşterea conştientizării principiului egalităţii de şanse şi de gen şi aplicarea acestuia la nivelul personalului din administraţia publică locală, partenerilor sociali, organizaţiilor neguvernemantale, experţilor şi reprezentanţilor mass-media din 6 judeţe din 5 regiuni de dezvoltare: Regiunea Centru (Alba, Sibiu), N-V (Bistriţa, Maramureş), S-V (Dolj), Sud Muntenia (Argeş) şi Bucureşti Ilfov (Bucureşti).
Grup ţintă - sindicate, patronate, manageri şi personal al autorităţilor publice locale, ONG-uri, experţi, jurnalişti, salariaţi victime ale discriminării.


Parteneri
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Fundaţia Giacomo Brodolini.

Perioadă de desfăşurare a proiectului
septembrie 2009-septembrie 2011.

Finanţator
Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltatea Resurselor Umane (POS DRU)
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 
 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.