NOUTATI
Conferinţă internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinand gr
[ 22 Mai, 2012 - 23 Mai, 2012 ]


Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi partenerii Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) au plăcerea de a vă invita marţi, 22 mai 2012 şi miercuri, 23 mai 2012, între orele 10.00 - 17.00 la Hotel NOVOTEL (Calea Victoriei nr. 37B), la conferinţa internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”.

Experienţa acumulată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în 10 ani de vizitare a locurilor privative de libertate din domeniile social şi sănătate şi cei 3 ani de la crearea a şase centre locale antidiscriminare a condus spre ideea că este important ca toţi actorii sociali să depună eforturi pentru apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Un prim efort constă în punerea în funcţiune de o manieră independentă a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Locurile de Detenţie (MNP - prevăzut de Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante). MNP funcţionează în mai multe ţări din Europa prin colaborarea dintre Avocatul Poporului şi societatea civilă. La 7 mai 2012 România ar fi trebuit să aibă un MNP.
Comunicat incheierea proiectului
[ 31 Mai, 2012 ]

În perioada septembrie 2009 – mai 2012, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de beneficiar şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) din Italia în calitate de parteneri au implentat  proiectul „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, POSDRU/71/6.3/S/34213.
 
Parteneri


Centrul de Resurse Juridice, Fundaţia Giacomo Brodolini din Italia şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării vin în sprijinul grupurilor vulnerabile, facilitând integrarea acestora pe piaţa muncii, prin înfiinţarea a şase centre antidiscriminare şi prin organizarea de cursuri de pregătire adresate posibililor angajatori, sindicatelor, dar şi jurnaliştilor şi experţilor din organizaţiile neguvernamentale.

Sesiuni de formare
 
Tematica sesiunilor de formare cuprinde aspecte legate de egalitatea de şanse pe piaţa muncii, legislaţia muncii, depăşirea stereotipurilor culturale în scopul integrării pe piaţa muncii a femeilor, persoanelor cu dizabilităţi şi a persoanelor aparţinând diferitelor grupuri etnice. Cursanţii beneficiază de formare autorizată privind prevenirea şi combaterea fenomenului discriminării la locul de muncă şi beneficiile diversităţii. Cursurile sunt ţinute la nivelul a 6 judeţe din 5 regiuni de dezvoltare: Regiunea Centru (Alba, Sibiu), N-V (Bistriţa, Maramureş), S-V (Dolj), Sud Muntenia (Argeş) şi Bucureşti Ilfov (Bucureşti). Peste 1000 de persoane din cele şase judeţe sunt benecifiarii acestor cursuri. Alte 18 persoane sunt pregătite prin cursuri speciale pentru a deveni formatori, mediatori şi experţi în domeniul antidiscriminarii şi managementului diversităţii.

CRJ îşi propune să facă mai accesibile serviciile ce promovează egalitatea de şanse şi de gen în societatea românească şi în mod special pe piaţa muncii. În acest scop vor fi îmbunătăţite competenţele şi abilităţile în domeniul egalităţii de şanse ale managerilor şi personalului angajat în autorităţile publice locale şi centrale, ale partenerilor sociali şi ale organizaţiilor societăţii civile, experţilor şi operatorilor mass-media, ale femeilor şi altor grupuri vulnerabile.

Centre Locale Antidiscriminare (CLA)
 
Reţeaua centrelor antidiscriminare cuprinde şase astfel de unităţi, cu rol în prevenirea şi combaterea discriminării pe piaţa muncii. Aici solicitanţii vor primi informaţii juridice din practica internă şi internaţională din domeniul antidiscriminării.

Reţeaua CLA a fost înfiinţată în oraşele reşedinţa din judeţele: Sibiu, Alba, Bistriţa, Maramureş, Dolj, Argeş şi în municipiul Bucureşti. Centrele funcţionează pe lângă instituţiile cu atribuţii în domeniul nediscriminarii şi incluziunii sociale şi oferă informaţii şi consiliere victimelor discriminării, atât în ceea ce priveşte egalitatea de şanse pe piaţa muncii, cât şi în privinţa procedurilor legale pe care acestea le au la dispoziţie pentru a-şi apăra drepturile. Şi managerii autorităţilor publice şi ai întreprinderilor private vor putea afla de aici cum să prevină şi să combată faptele de discriminare şi cum să implementeze managementul diversităţii la locul de muncă.

Partenerii în acest proiect consideră că este o obligaţie morală şi legală a angajatorilor de a se implica în combaterea discriminării, conform Legii 202/ 2002, art. 1, care solicită angajatorilor să prevadă sancţiuni pentru angajaţii care comit acte discriminatorii pe criterii de gen.