NOUTATI
Conferinţă internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinand gr
[ 22 Mai, 2012 - 23 Mai, 2012 ]


Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi partenerii Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) au plăcerea de a vă invita marţi, 22 mai 2012 şi miercuri, 23 mai 2012, între orele 10.00 - 17.00 la Hotel NOVOTEL (Calea Victoriei nr. 37B), la conferinţa internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”.

Experienţa acumulată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în 10 ani de vizitare a locurilor privative de libertate din domeniile social şi sănătate şi cei 3 ani de la crearea a şase centre locale antidiscriminare a condus spre ideea că este important ca toţi actorii sociali să depună eforturi pentru apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Un prim efort constă în punerea în funcţiune de o manieră independentă a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Locurile de Detenţie (MNP - prevăzut de Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante). MNP funcţionează în mai multe ţări din Europa prin colaborarea dintre Avocatul Poporului şi societatea civilă. La 7 mai 2012 România ar fi trebuit să aibă un MNP.
Comunicat incheierea proiectului
[ 31 Mai, 2012 ]

În perioada septembrie 2009 – mai 2012, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de beneficiar şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) din Italia în calitate de parteneri au implentat  proiectul „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, POSDRU/71/6.3/S/34213.
 
Parteneri


Comunicat incheierea proiectului
[ 31 Mai, 2012 ]

Comunicat de presă

 

Privind încheierea proiectului „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate

 

Bucureşti, 31 mai 2012

 

În perioada septembrie 2009 – mai 2012, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de beneficiar şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) din Italia în calitate de parteneri au implentat  proiectul „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, POSDRU/71/6.3/S/34213.

Principalul obiectiv al proiectului a fost îmbunătăţirea accesului egal pe piaţa muncii a femeilor şi persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Activităţile proiectului au vizat informarea şi conştientizarea privind principiul egalităţii de şanse şi de gen şi aplicarea acestuia la nivelul personalului din administraţia publică locală, a partenerilor sociali, o organizaţiilor neguvernamentale şi experţilor, precum şi a operatorilor mass-media din judeţele Alba, Argeş, Bistriţa- Năsăud, Dolj, Maramureş, Sibiu.

Pe parcursul proiectului, au fost susţinute cursuri de formare şi sesiuni de informare pentru manageri şi personal al autorităţilor publice locale cu mandat în incluziunea socială şi în domeniul muncii, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai partenerilor sociali. Cursurile de formare nu au avut ca scop doar conştientizarea unor actori cheie asupra noţiunilor relevante în domeniul antidiscriminării, ci şi aducerea împreună a unor actori relevanţi care, la nivel local, au putut, ulterior, să lucreze împreună, contribuind astfel la un sistem de servicii integrat şi mai eficient. 

Sesiunile de informare au vizat aceleaşi grupuri ţintă însă s-a încercat în primul rând invitarea şi participarea la aceste sesiuni a persoanelor aparţinând „grupurilor vulnerabile”.

Un grup ţintă specific l-au constituit operatorii şi experţii media. În cadrul proiectului au fost organizate 3 cursuri privind egalitatea de şanse şi eliminarea stereotipurilor în mass-media pentru jurnalişti de la nivel local dar şi central.

Pentru a sprijini activitatea la nivel local au fost create 6 Centre Locale Antidiscriminare (CLA), care au funcţionat pe lângă instituţiile relevante de la nivel local – Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau Agenţii Judeţene de Prestaţii Sociale (acum Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială). Activitatea acestora a constat în continuarea activităţilor de informare la nivelul judeţului – inclusiv în mediul rural – şi oferirea de asistenţă în special grupurilor vulnerabile dar şi a autorităţilor locale, partenerilor sociali, organizaţiilor neguvernamentale, cât şi a angajatorilor în vederea implementării de elemente de managementul diversităţii.

În cadrul proiectului au fost realizate două studii cu privire la sistemul naţional de egalitate de şanse. Primul studiu, lansat la începutul proiectului, a vizat cadrul naţional privind egalitatea de şanse şi de gen, cunoaşterea acestuia la nivel local, dar a inclus şi exemple de bune practici pentru incluziunea socială a categoriilor defavorizate. În ultima parte a proiectului activităţile au vizat, în primul rând, drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi accesul acestora pe piaţa muncii. Al doilea studiu cu titlul „Persoanele cu dizabilităţi – între centru rezidenţial şi comunitate" a analizat accesul pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi aflate în sistemul public de protecţie al persoanelor cu dizabilităţi. Pe lângă recomandările incluse în studiile realizate, prin activităţile de la finalul proiectului am încercat să creăm elemente de continuitate şi sustenabilitate a ceea ce a fost creat în cadrul proiectului.

De asemenea, a avut loc un seminar privind Managementul diversităţii la locul de muncă, unde a fost lansată o platformă pe tema managementului diversităţii ce va fi coordonată ulterior încheierii proiectului de către partenerul instituţional Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Conferinţa internaţională de încheiere a proiectului a abordat şi tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”, la care au participat reprezentanţi ai Mecanismelor Naţionale din Spania, Cehia, Slovacia şi Marea Britanie.

 

Proiectul „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate” s-a derulat timp de 33 luni prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”.