NOUTATI
Conferinţă internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinand gr
[ 22 Mai, 2012 - 23 Mai, 2012 ]


Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi partenerii Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) au plăcerea de a vă invita marţi, 22 mai 2012 şi miercuri, 23 mai 2012, între orele 10.00 - 17.00 la Hotel NOVOTEL (Calea Victoriei nr. 37B), la conferinţa internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”.

Experienţa acumulată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în 10 ani de vizitare a locurilor privative de libertate din domeniile social şi sănătate şi cei 3 ani de la crearea a şase centre locale antidiscriminare a condus spre ideea că este important ca toţi actorii sociali să depună eforturi pentru apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Un prim efort constă în punerea în funcţiune de o manieră independentă a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Locurile de Detenţie (MNP - prevăzut de Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante). MNP funcţionează în mai multe ţări din Europa prin colaborarea dintre Avocatul Poporului şi societatea civilă. La 7 mai 2012 România ar fi trebuit să aibă un MNP.
Comunicat incheierea proiectului
[ 31 Mai, 2012 ]

În perioada septembrie 2009 – mai 2012, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de beneficiar şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) din Italia în calitate de parteneri au implentat  proiectul „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, POSDRU/71/6.3/S/34213.
 
Parteneri


Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este autoritate de stat autonomă, sub control parlamentar, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul discriminării. Este garant al respectării şi aplicării principiului nediscriminării, în conformitate cu documentele internaţionale la care România este parte. CNCD urmăreşte reducerea şi eliminarea faptelor de discriminare, prin campanii de informare privind drepturile omului şi efectele discriminării, cursuri de formare, proiecte şi programe la nivel local, regional şi naţional, realizarea de studii, rapoarte etc. Pentru analizarea cât mai corectă a cazurilor reclamate sau sesizate din oficiu, Colegiul Director al CNCD dispune de măsuri pentru investigarea acestora, pentru a constata în final existenţa sau nu a faptei de discriminare şi după caz, pentru a dispune sancţionarea acesteia. Alte atribuţii ale CNCD sunt: acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării, prin îndrumarea asistată în procedura de depunere a petiţiei şi oferirea de informaţii suplimentare ce decurg din această procedură.

Pe lângă activităţile specifice implementării mandatului antidiscriminare, CNCD a derulat campanii de informare şi de conştientizare cu privire la drepturile omului, efectele discriminării, egalitatea de şanse şi gen etc. Beneficiarii formării au inclus elevi, studenţi, poliţişti, funcţionari publici, ofiţeri şi funcţionari în administraţia penitenciarelor, poliţişti comunitari, jurnalişti, actori, avocaţi, reprezentanţi ai ONG-urilor, pensionari, profesori, profesori unversitari, medici şi personal sanitar.

În cadrul proiectului "Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate", CNCD contribuie la elaborarea materialelor informative şi promoţionale, a raportului de analiză diagnostic, a suporturilor de curs, livrarea sesiunilor de informare şi formare specifică şi monitorizarea şi evaluarea proiectului. De asemenea, CNCD acordă asistenţa de specialitate pentru personalul Centrlor Locale Antidicriminare şi participă la schimbul de bune practici din Italia, la conferinţa internaţionlă şi la conferinţa de presă.