NOUTATI
Conferinţă internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinand gr
[ 22 Mai, 2012 - 23 Mai, 2012 ]


Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi partenerii Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) au plăcerea de a vă invita marţi, 22 mai 2012 şi miercuri, 23 mai 2012, între orele 10.00 - 17.00 la Hotel NOVOTEL (Calea Victoriei nr. 37B), la conferinţa internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”.

Experienţa acumulată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în 10 ani de vizitare a locurilor privative de libertate din domeniile social şi sănătate şi cei 3 ani de la crearea a şase centre locale antidiscriminare a condus spre ideea că este important ca toţi actorii sociali să depună eforturi pentru apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Un prim efort constă în punerea în funcţiune de o manieră independentă a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Locurile de Detenţie (MNP - prevăzut de Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante). MNP funcţionează în mai multe ţări din Europa prin colaborarea dintre Avocatul Poporului şi societatea civilă. La 7 mai 2012 România ar fi trebuit să aibă un MNP.
Comunicat incheierea proiectului
[ 31 Mai, 2012 ]

În perioada septembrie 2009 – mai 2012, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de beneficiar şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) din Italia în calitate de parteneri au implentat  proiectul „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, POSDRU/71/6.3/S/34213.
 
Parteneri


CRJ

Centrul de Resurse Juridice este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă (actuală Fundaţie Soros), care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.

CRJ are experienţă îndelungată în promovarea şi implementarea în România a unor mecanisme inovative, cum ar fi sistemul de probaţiune ca mijloc de intervenţie cu accent pe principiile restaurative. Este vorba de proiecte de justiţie restaurativă pentru minori, în cadrul cărora a fost experimentată medierea pentru cazurile de violentă în care erau implicaţi copii şi tineri.Alte proiecte CRJ au vizat: promovarea în rândul tinerilor a drepturilor omului, prin campanii radio-tv, spoturi TV, sesiuni de training, dezvoltarea unei reţele naţionale de centre de consiliere şi prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor. Egalitatea de şanse, antidiscriminarea şi diversitatea au fost promovate de Centrul de Resurse Juridice în proiecte care au constat în sesiuni de instruire adresate angajatorilor/angajaţilor, patronatelor, sindicatelor, autorităţilor publice şi ONG-urilor; monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale, a persoanelor cu HIV, promovarea creării unui mecanism independent naţional de monitorizare conform standardelor europene; activităţi de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului legal instituţional în domeniile menţionate.

CRJ este membru al unor reţele europene antidiscriminare şi a fost selectat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale (FRA) a UE, pentru monitorizarea şi colectarea de date care să sprijine fundamentarea de strategii/politici în sfera antidiscriminarii la nivel european.

CRJ este coordonatorul proiectului "Reţea multiregională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate".