NOUTATI
Conferinţă internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinand gr
[ 22 Mai, 2012 - 23 Mai, 2012 ]


Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi partenerii Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) au plăcerea de a vă invita marţi, 22 mai 2012 şi miercuri, 23 mai 2012, între orele 10.00 - 17.00 la Hotel NOVOTEL (Calea Victoriei nr. 37B), la conferinţa internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile”.

Experienţa acumulată de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în 10 ani de vizitare a locurilor privative de libertate din domeniile social şi sănătate şi cei 3 ani de la crearea a şase centre locale antidiscriminare a condus spre ideea că este important ca toţi actorii sociali să depună eforturi pentru apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile. Un prim efort constă în punerea în funcţiune de o manieră independentă a Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Locurile de Detenţie (MNP - prevăzut de Protocolul Opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante). MNP funcţionează în mai multe ţări din Europa prin colaborarea dintre Avocatul Poporului şi societatea civilă. La 7 mai 2012 România ar fi trebuit să aibă un MNP.
Comunicat incheierea proiectului
[ 31 Mai, 2012 ]

În perioada septembrie 2009 – mai 2012, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în calitate de beneficiar şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini (FGB) din Italia în calitate de parteneri au implentat  proiectul „Reţea multi-regională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate”, POSDRU/71/6.3/S/34213.
 
Parteneri


Fundaţia Giacomo Brodolini

Fundaţie non profit italiană, înfiinţată în 1971, cu experienţă bogată şi experţi calificaţi în domeniul politicilor sociale: piaţa muncii, incluzune socială, probleme de gen, educaţie şi instruire. Timp de 37 de ani a elaborat studii şi cercetări pe tema tendinţelor culturale şi schimbărilor sociale, urmând o abordare ştiinţifică riguroasă şi interdisciplinară. În prezent, cu un personal de 230 de cecetători, Fundaţia colaborează cu Institutul European pentru Sindicate şi face parte din reţele internaţionale de cercetare, cum ar fi ELNEL - o reţea de instituţii de cercetare şi experţi care analizează şi emit prognoze cu privire la politici macroeconomice şi angajarea în Europa. Are o experienţă considerabilă în managementul proiectelor pentru Comisia Europeană (CE), peste 70% din activităţile sale fiind în beneficiul Direcţiei de Angajare a CE.
În prezent, Fundaţia coordonează două reţele pentru Direcţia de Ocupare, Probleme Sociale şi Egalitate de Şanse din CE: reţeaua de experţi privind ocuparea şi egalitatea de şanse şi reţeaua de experţi privind egalitatea de gen, incluziunea socială şi sănătatea pe termen lung.

În cadrul proiectului "Reţea multiregională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate", Fundaţia Giacomo Brodolini contribuie la analiza de diagnostic a cadului legal şi instituţional în domeniul antidiscriminării şi egalităţii de şanse din România, analiza şi elaborarea raportului privind funcţionarea serviciilor de mediere şi antidiscriminare din Italia. Alte activităţi constă în elaborarea suporturilor de curs şi livrarea formărilor pe tematicile managementului diversităţii, antidiscriminării, combaterea stereotipurilor, organizarea şi coordonarea vizitelor de schimb de experienţă cu personalul din centrele de mediere şi antidiscriminare din Italia, monitorizarea şi evaluarea proiectului, participarea la conferinţa naţională şi la conferinţele de presă.